Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Galerij

Welkom in de galerij van Black Hawk

 

Ik begin alvast met alle fotografen te bedanken die hun werken beschikbaar maakten voor iedereen en zo ook mij in staat stelden om m’n creativiteit de vrije loop te laten, te ontdekken en te herontdekken. Er zijn er te veel om ze individueel te vernoemen, een ding is zeker, het delen van hun werken maakte veel mogelijk voor vele anderen.

En dan wil ik ook m’n vriend en leraar Loup Blanc bedanken. Hij is een heel inspirerend iemand die me met z’n muziek en artworks inspireert bij het maken van mijn eigen artworks, het componeren van m’n muziek en het schrijven van m’n teksten. Meer dan dat nog leert hij me te zien in plaats van te kijken, te horen in plaats van te luisteren. Leven is een kunst en de kunst is om het te beleven…

 
Lily B Flower Power.jpg

Gepersonaliseerde Kunstwerken

Klik hier voor meer info over
gepersonaliseerde kunstwerken.