Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Welkom

The Hawk1.jpg

Op deze site vind je een visie, mijn visie.
In mijn boek vertel ik m’n verhaal in woorden met indrukken, observaties en herinneringen. Mijn muziek voegt daar ook nog klank aan toe, sfeer, ruimte, beweging… En in mijn artworks leg ik momenten vast. Momenten over de grenzen van dimensies heen, even gelaagd als de realiteit die uit alle werelden bestaat.

wees welgekomen, laat je hoofd achter en geniet ervan.

Black Hawk