Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Shop

Moments - Album

Moments cover.jpg
Moments back.jpg
Moments cover.jpg
Moments back.jpg

Moments - Album

9.99

Het eerste Black Hawk album ‘Moments’ is een eigentijdse versie van hoe classic Rock mag klinken.  Een stevige live sound die doet denken aan zwoele zomer festivals, aan rondhangen met vrienden en aan al die goede momenten van het leven.

13 nummers die begerig flirten met de klanken van de 60’s, de 70’s en de 80’s. Groovy drums, gitaren, hammond en wurlitzer… En stemmen natuurlijk.

Black Hawk’s visie op het leven, vertaald in 13 sprankelende rock songs. Soms geïnspireerd door reizen , soms poëtisch en soms heel down to earth. Voor iedereen heel toegankelijk en herkenbaar.

Een album om rustig te beluisteren of om op te dansen…
Voor live of voor op de radio…
Classic Rock van nu.

Add To Cart